طراحي بيوسنسور کريستال فوتونيکي براي تشخيص سلول هاي سرطاني با استفاده از ضريب شکست

ه  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي بيوسنسور کريستال فوتونيکي براي تشخيص سلول هاي سرطاني با استفاده از ضريب شکست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن طراحي بيوسنسور کريستال فوتونيکي براي تشخيص سلول هاي سرطاني با استفاده از ضريب شکست : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9چکیده مقاله: در این کار، سنسوری مبتنی بز کزیستال های فوتونیکی با ساختاری مستطیلی اس میله های اس جنس سیلیکون معلق در هوا طراحی شده است. شبیه سازی ها حاکی از حساسیت بالای این سنسور در برابر تغییرات کم ضریب شکس

ارکان اقتدار سياسي و ويژگي هاي حکومت آرماني در شاهنامه فردوسي

کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارکان اقتدار سياسي و ويژگي هاي حکومت آرماني در شاهنامه فردوسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارکان اقتدار سياسي و ويژگي هاي حکومت آرماني در شاهنامه فردوسي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :27چکیده مقاله: شاهنامه فردوسی، یکی از آثار بزرگ ادب پارسی است که ارتباط تنگاتنگی با اجتماعو سیاست زمان خود دارد، به طور کلی شاهنامه بازتاب حکومت ها، دلایل فراز و فرودشانو شرایط زمانه فردوسی است. نوع حکومت در شاهنامه حکومت پادشاهی و شهریاریاست که بنیان ها و اصول آن برگرفته از اندیشه ایرانشهری

ارتباط اقلام تعهدي و بازده آتي سهام با تاکيد بر ناهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران

شد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط اقلام تعهدي و بازده آتي سهام با تاکيد بر ناهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارتباط اقلام تعهدي و بازده آتي سهام با تاکيد بر ناهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26چکیده مقاله: هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران میباشد. ناهنجاری اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته