بررسي عملکرد ماشين بردار پشتيبان در پيشبيني بحران مالي شرکتها مطالعهاي در بورس اوراق بهادار تهران

ی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي عملکرد ماشين بردار پشتيبان در پيشبيني بحران مالي شرکتها مطالعهاي در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي عملکرد ماشين بردار پشتيبان در پيشبيني بحران مالي شرکتها مطالعهاي در بورس اوراق بهادار تهران : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17چکیده مقاله: مسائل تصمیمگیری در حوزه ارزیابی موقعیتهای مالی اهمیت بسزایی داشته و تصمیمگیریهای نادرست درباره شرکت ها میتواند منجر به بحرانها

آسيب شناسي نظام پيشنهادها براساس مدل سه شاخگي در شرکت پالايش نفت اصفهان

ر متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آسيب شناسي نظام پيشنهادها براساس مدل سه شاخگي در شرکت پالايش نفت اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن آسيب شناسي نظام پيشنهادها براساس مدل سه شاخگي در شرکت پالايش نفت اصفهان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10چکیده مقاله: نظام پیشنهادها سیستمی مدیریتی است که با پیاده سازی آن می توان از پیشنهادها و نظرات کارکنان درجهت ارتقا عملکرد سازمان استفاده نمود. لذا آسیب شناسی نظام پیشنهادها می تواند در بهبود و اثربخشی عملکرد نظام پیشنهادها برای پیشبرد اهداف سازمان

امکان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي براي تأمين سامانه ي روشنايي با ضرايب معادله آنگستروم براي شهر تبريز

لتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي امکان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي براي تأمين سامانه ي روشنايي با ضرايب معادله آنگستروم براي شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن امکان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي براي تأمين سامانه ي روشنايي با ضرايب معادله آنگستروم براي شهر تبريز : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14چکیده مقاله: مدل آنگستروم-پرسکات یکی از رایجترین روشهای برآورد تابش رسیده به سطح زمین است. رابطه ی آنگستروم دارای ضرایب ثابتی اس