بررسي آزمايشگاهي رفتار هيدروالاستيکي سازه شناور بسياربزرگ از نوع پانتون

ي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي آزمايشگاهي رفتار هيدروالاستيکي سازه شناور بسياربزرگ از نوع پانتون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي آزمايشگاهي رفتار هيدروالاستيکي سازه شناور بسياربزرگ از نوع پانتون : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9چکیده مقاله: پاسخ های هیدروالاستیک سازه شناور بسیاربزرگ از موضاعات مهمی است که موردتوجه طراحان و محققان این زمینه است. هرچند مطالعات بسیاریدر زمینه پاسخ های هیدروالاستیک سازه شناور بصورت عددی انجام شده است اما کمتر به مطالعه آزمایشگاهی در این

ارائه يک روش ساختيافته براي اخذ دانش ضمني مديران سازماني

از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه يک روش ساختيافته براي اخذ دانش ضمني مديران سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارائه يک روش ساختيافته براي اخذ دانش ضمني مديران سازماني : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18چکیده مقاله: مدیریت دانش 1 با هدف حفظ سرمایههای دانشی در سازمانها به صورت یک رویه شامل کنترل و بهبود کلیه فرآیندهای کسب، کشف، بکارگیری، تسهیم و تبادل، اندازهگیری، و ذخیرهسازی دانش درون سازمان طراحی گردیده است.بخش اعظم سرمایههای دانشی که در حین فرآیندهای کاری توسطپرسنل و کارشناسان و مدیران سازمان تولید میشود با جدایی

توالي يابي نسل بعدي (NGS) و کاربرد آن در گياهان زراعي

خل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توالي يابي نسل بعدي (NGS) و کاربرد آن در گياهان زراعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن توالي يابي نسل بعدي (NGS) و کاربرد آن در گياهان زراعي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12چکیده مقاله: استفاده از تکنولوژی های نسل بعدی توالی یابی، امکان توالی یابی مجدد کل ژنوم گیاهان و یا کل ترنیکریپتوم نمونه را به گونه ای کارامدتر، اقتصادی ترو دقیق تر از قبل فراهم آورده است. توالی یابی RNA یا RNA-seq روشی برای دسته بندی ترنسکریپتوم است، که در آن سطوح بیان ژن های خاص، اسپلایسینگ افتراقی، و بیان آلل های خاص در رونوشت ها، به دقت ب