توسعهي مديريت دانش بر پايه منابع انساني و فرهنگ سازماني

مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توسعهي مديريت دانش بر پايه منابع انساني و فرهنگ سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن توسعهي مديريت دانش بر پايه منابع انساني و فرهنگ سازماني : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12چکیده مقاله: امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان یک زیرساخت، نقشی بسیار کلیدی در پیاده سازی نظام مدیریت دانش هر سازمان دارد، لذا مدیریت دانش باید وظیفه مشکلتر تغییر فرهنگ یک سازمان در دستیابی به تسهیم دانشو انتقال آن برای محقق کردن ارزش واقعی منابع دانش سازمانی را داشته باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه مد

استراتژيهاي حفظ اسناد ديجيتال

تژيهاي حفظ اسناد ديجيتال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن استراتژيهاي حفظ اسناد ديجيتال : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8چکیده مقاله: امروزه به دلیل گسترش تکنولوژی و فناوری های جدید اغلب کاربران به جای استفاده ازاسنادومطالب کاغذی سعی می کنند داده ها و اسنادخود را بصورت فایل درقالبهای مختلف برروی رایانه موبایل تبلت و سایروسایل قابل حمل ذخیره نمایند اطلاعات و اسنادذخیره شده بروی این دستگاه ها ممکن است مربوط به یک شخص سازمان دولتی سازمان نظامر و سایر مراکز حساس باشد به دلایل مختلف شکنندگی اسناددیجیتال نگهداری نامتعارف اسناد دیجیتالی

جغرافياي سياسي و مديريت شهري در رشد فيزيکي شهرها و افرايش هنر عمومي

ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جغرافياي سياسي و مديريت شهري در رشد فيزيکي شهرها و افرايش هنر عمومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن جغرافياي سياسي و مديريت شهري در رشد فيزيکي شهرها و افرايش هنر عمومي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26چکیده مقاله: محیط زیست به عنوان هدیه ای الهی است که حمایت و حفاظت از آن یکی از دغدعه های هر کشور می باشد. با گذشت زمان در کنار اهمیتفراوان محیط زیست برای بشر، بی توجهی تدریجی از سوی جامعه جهانی سبب شد تا مسائل زیست محیطی روند فزایندهای یابد (حاجیامیری، 1،1393 ). شهرها نظام های اجتما