تبيين الگويي جديد جهت تامين سرمايه شرکتهاي تعاوني- مورد مطالعه: گروه تعاوني پيشگامان

م ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تبيين الگويي جديد جهت تامين سرمايه شرکتهاي تعاوني- مورد مطالعه: گروه تعاوني پيشگامان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تبيين الگويي جديد جهت تامين سرمايه شرکتهاي تعاوني- مورد مطالعه: گروه تعاوني پيشگامان : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سومتعداد صفحات : 22چکیده مقاله: موضوع تأمین مالی تعاونیها تا حدی از اهمیت بالایی برخوردار است که اصل 44 نیز با ماده قانونهایی که دارد، اهمیت آن را ن

جلوه هاي رويکرد حمايتي نسبت به بزه ديدگان عادي در قانون مجازات اسلامي 1392

زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جلوه هاي رويکرد حمايتي نسبت به بزه ديدگان عادي در قانون مجازات اسلامي 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن جلوه هاي رويکرد حمايتي نسبت به بزه ديدگان عادي در قانون مجازات اسلامي 1392 : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انسانيتعداد صفحات : 16چکیده مقاله: انطباق آموزه های بزه دیده شناختی با قوانین کیفری ایران و نقد و بررسی آن به رشد و نبوغ هرچه بیشتر ایندسته از قوانین و کاربست یافته های جرم شناختی نسبت به اشخاص دخیل در پدیده ی

بررسي اثربخشي آموزش نظريه ذهن برميزان توجه کودکان بيش فعال ADHD

اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثربخشي آموزش نظريه ذهن برميزان توجه کودکان بيش فعال ADHD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي اثربخشي آموزش نظريه ذهن برميزان توجه کودکان بيش فعال ADHD : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انسانيتعداد صفحات : 9چکیده مقاله: هدف اساسی این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن برمیزان توجه کودکان بیش فعال ) ADHD ( می باشد. روش پژوهش حاضر، از نوع طرح نیمه آزمایشی) پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل( است. در این مطالعه 02 نفر از نوآموزان مقطع پیش