بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تشخيص نفوذ و ارائه يک روش جديد براي کاهشهرز تماس ها در شبکه هاي کامپيوتري

باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تشخيص نفوذ و ارائه يک روش جديد براي کاهشهرز تماس ها در شبکه هاي کامپيوتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تشخيص نفوذ و ارائه يک روش جديد براي کاهشهرز تماس ها در شبکه هاي کامپيوتري : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12چکیده مقاله: یکی از مشکلات مربوط به شبکه های تلفن اینترنتی که انتظار میرود در آینده مشکلاتی مشابه مساله هرزنامه ها در ایمیل را برای سیستم های

آسيب هاي معماري مدرن با تأکيد بر آراي فيلسوفان و معماري اسلامي

ن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آسيب هاي معماري مدرن با تأکيد بر آراي فيلسوفان و معماري اسلامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن آسيب هاي معماري مدرن با تأکيد بر آراي فيلسوفان و معماري اسلامي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16چکیده مقاله: فلسفه و معماری از ابتدا دو جریان درهم تنیده بوده اند؛ این پیوند که آغاز آن در آرای جهان شناسانه فیلسوفان پیش اسقراطی و فیثاغوریانبه چشم می خورد، در فلسفه ی افلاطون و با محاوره ی تیمائوس به کمال رسیده و بعد از او با آرای فیلسوفان مسلمانی همچون ابن سینا،شیخ اشراق و ملاصدرا تحت تأثیر معم

بررسي و اولويت بندي راهبردهاي جذب منابع بانکي در پست بانک استان زنجان

ليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و اولويت بندي راهبردهاي جذب منابع بانکي در پست بانک استان زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي و اولويت بندي راهبردهاي جذب منابع بانکي در پست بانک استان زنجان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25چکیده مقاله: در این تحقیق تاثیر مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم، برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت اعیاد، ارائه ی شرایط ویژه تسهیلات، تبلیغات گسترده، تنوع خدمات و سرمایه فیزیکی برتجهیز منابع در پست بانک موردبررسی قرار گرفت. ب