مطالعه سيالات درگير رگه هاي کوارتز- فلدسپات ذخيره فلدسپات يونس شهرستان ملاير (استان همدان)

 مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه سيالات درگير رگه هاي کوارتز- فلدسپات ذخيره فلدسپات يونس شهرستان ملاير (استان همدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مطالعه سيالات درگير رگه هاي کوارتز- فلدسپات ذخيره فلدسپات يونس شهرستان ملاير (استان همدان) : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10چکیده مقاله: منطقه مورد مطالعه بخشی از زون سنندج- سیرجان محسوب می شود که در 17 کیلومتری جنوب ملایر در مسیر جاده سامن بهبروجرد در استان همدان قرار دارد. در این منطقه یک سری رگه های کوارتز -

مسئوليت اجتماعي بانکها بر مبناي تئوري مشروعيت

اشد و در فايل اصلي مسئوليت اجتماعي بانکها بر مبناي تئوري مشروعيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مسئوليت اجتماعي بانکها بر مبناي تئوري مشروعيت : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18چکیده مقاله: بخش بانکی یکی از ستونهای شکوفایی اقتصادی است و انتظار می رود که نقش اجتماعی ، اخلاقی و ذاتی خود را به عنوان یک نهاد مالی به انجام برساند .بانکها همچنین وظیفه پاسخگویی خود را از طریق افشای مسئولیت اجتماعی تکمیل می نمایند، با این حال،شواهد اخیر نشان داده است که بانک ها چندان به نقش اجتماعی خود پایبند نیستند. ایران به سطحی از توسعه دست یافته که نیاز ب

آسيب شناسي پژوهش و ارزش هاي اخلاقي

ي آسيب شناسي پژوهش و ارزش هاي اخلاقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن آسيب شناسي پژوهش و ارزش هاي اخلاقي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14چکیده مقاله: این نوشتار درصدد تبیین آسیب های پژوهش وارزشهای اخلاقی است. همچنین در پی آن است که نشان دهد نظام اعتقادی و ارزشی پژوهشگر، نه تنها موضوعات و مسائل پژوهشی او را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب میشود مسائل خاصی برای او مهم جلوه کند و مسائلی دیگر برای او بیاهمیتو فاقد ارزشی پژوهشی باشند، بلکه در فرایند پژوهش، و همچنین در نتایج پژوهشیاش نقش به سزایی ایفا میکند.تقوا و پارسایی سبب میشود یک پژوهشگر ح