اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي اساسي در مراجعه کننده گان به مراکز مشاوره شهر شيراز

بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي اساسي در مراجعه کننده گان به مراکز مشاوره شهر شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي اساسي در مراجعه کننده گان به مراکز مشاوره شهر شيراز : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انسانيتعداد صفحات : 8چکیده مقاله: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی برعلائم افسردگی اساسی انجام شد بدین منظور تعداد 15نفر ازمبتلایان به

شهر هوشمند با رويکرد محيط سبز

يکرد محيط سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن شهر هوشمند با رويکرد محيط سبز : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهريتعداد صفحات : 10چکیده مقاله: جهانی شدن تجارت، تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر روابط تولید، توزیع و مصرف، وجود شبکه های اقتصادی بدون مرز و.... اثرات فراوانی برتوسعه و پایداری شهرها دارند. شهرهای امروزی بدنبال ایجاد موقعیتهای برجسته در زمینه های گوناگون مانند شغل، حرفه، مد، سرگرمی و... و همینطور حفظ این موقعیت ها هستند. در حالی که منابع برای حفظ این موقعیتها در حال کا

بررسي نقش هوش عاطفي در فرسودگي شغلي با نقش تعديل کنندگي راهبردهاي مسئلهمحور مقابله با استرس

رت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش هوش عاطفي در فرسودگي شغلي با نقش تعديل کنندگي راهبردهاي مسئلهمحور مقابله با استرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي نقش هوش عاطفي در فرسودگي شغلي با نقش تعديل کنندگي راهبردهاي مسئلهمحور مقابله با استرس : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلاميتعداد صفحات : 15چکیده مقاله: هوش عاطفی و راهبردهای مقابله با استرس از جمله عواملی هستند که میتوانند بر کاهش