بررسي و ارزيابي آسيب پذيري بافت هاي نابسامان شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي محله زير کشتارگاه شهر پارسآباد مغان)

ارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و ارزيابي آسيب پذيري بافت هاي نابسامان شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي محله زير کشتارگاه شهر پارسآباد مغان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي و ارزيابي آسيب پذيري بافت هاي نابسامان شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي محله زير کشتارگاه شهر پارسآباد مغان) : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13چکیده مقاله: آسیب پذیری شهرها از مخاطرات طبیعی و محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی پ

دادهکاوي پويا با استفاده از عامل

ادهکاوي پويا با استفاده از عامل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن دادهکاوي پويا با استفاده از عامل : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10چکیده مقاله: امروزه باتوجه به گسترش روزافزون اطلاعاتی که بشرباآنها سروکار دارد بهره گیری ازروشهایی همچون داده کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته درداده ها امری غیرقابل اجتناب می باشد بدلیل حجم بسیاربالای داده ها دربسیاری ازکاربردها و اهمیت بیشتر داده های جدید ذخیره سازی این داده ها امری مقرون به صرفه نیست لذا داده هایی که باید مورد پردازش قرارگیرند همواره بصورت پویا درحال تغییر و تحول هستند مساله د

اولويتبندي عوامل موثر بر خريد و تبليغات اينترنتي در رفتار مشتريان محصولات صنعتي با استفاده از فرآيند تحليل شبکهاي فازي

ر استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اولويتبندي عوامل موثر بر خريد و تبليغات اينترنتي در رفتار مشتريان محصولات صنعتي با استفاده از فرآيند تحليل شبکهاي فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن اولويتبندي عوامل موثر بر خريد و تبليغات اينترنتي در رفتار مشتريان محصولات صنعتي با استفاده از فرآيند تحليل شبکهاي فازي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13چکیده مقاله: با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در ه