بررسي تاثير استراتژيهاي بازاريابيبر صادرات بنگاه هاي زود بازده اقتصادي (مورد مطالعه - شرکتهاي توليد کننده مواد غذايي)

ستاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير استراتژيهاي بازاريابيبر صادرات بنگاه هاي زود بازده اقتصادي (مورد مطالعه - شرکتهاي توليد کننده مواد غذايي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تاثير استراتژيهاي بازاريابيبر صادرات بنگاه هاي زود بازده اقتصادي (مورد مطالعه - شرکتهاي توليد کننده مواد غذايي) : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17چکیده مقاله: امروزه حضور در عرصه اقتصاد جهانی برای تولید کنندگان و شرکتها

مقايسه صفات مورفومتريک و رشدي در اکوتيپ هاي مختلف گياه دارويي صنعتي آنقوزه Ferula assa-foetida حاصل از بذر

ی باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه صفات مورفومتريک و رشدي در اکوتيپ هاي مختلف گياه دارويي صنعتي آنقوزه Ferula assa-foetida حاصل از بذر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقايسه صفات مورفومتريک و رشدي در اکوتيپ هاي مختلف گياه دارويي صنعتي آنقوزه Ferula assa-foetida حاصل از بذر : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12چکیده مقاله: گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی کشت و توسعه و بهره برداری درست می

بررسي تأثير هوش استراتژيک مديران عملياتي بر اثربخشي تيم هاي کاري خودگردان

مالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير هوش استراتژيک مديران عملياتي بر اثربخشي تيم هاي کاري خودگردان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تأثير هوش استراتژيک مديران عملياتي بر اثربخشي تيم هاي کاري خودگردان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14چکیده مقاله: هوش استراتژیک به عنوان یک عامل تعیین کننده در تصمیم گیری موفق، نیازمند توصیف تهدیدها، خطرات و فرصت ها به شکلی مفید می باشد، به نحوی که از طریق آن بتوان برنامه ها و خط مشی های سازمان را توسعه بخشید. از سوی دیگر، کار تیمی و مشارکت ن