بهينه سازي کشت سوسپانسيون سلولي گياه دارويي خرفه Portulaca oleracea L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهينه سازي کشت سوسپانسيون سلولي گياه دارويي خرفه Portulaca oleracea L :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گیاهان دارویی یکی از مهمترین منابع تولید دارو به شمار می آیند خرفه از جمله گیاهانی است که دارای ترکیبات موثر کاهنده قند خون کاهنده چربی خون با فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد توموری می باشد در این تحقیق که به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت تاثیر هورمون های گیاهی BAP،2.4-D، وKin بر کشت سوسپانسیون سلولی این گیاه مورد مطالعه قرار گرفت بر طبق نتایج حاصل بیشترین تعداد سلول SCVوPCV در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر 2.4-Dو0/2 میلی گرم بر لیتر KIN حاوی 30 گرم بر لیتر ساکارز مشاهده شد و کمترین تعداد سلول و PCV در محیط کشت MS حاوی 0/5 گرم بر لیتر 2.4D-و1 گرم بر لیتر BAP حاوی 20 گرم بر لیتر ساکارز دیده شد کمترین مقدار SCV نیز به ترتیب در محیط کشت MS حاوی 0/5 گرم بر لیتر 2.4D- و1 گرم بر لیتر BAP حاوی 20 گرم بر لیتر ساکارز و محیط کشت MS حاوی 1 گرم بر لیتر 2.4D- و 0/5 گرم بر لیتر BAP حاوی 30 گرم بر لیتر ساکارز مشاهده شد

لینک کمکی