تاثير افزودن يک مخلوط اسانسي برمتابوليت هاي شيميايي خون در گاوهاي شيرده هلشتاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير افزودن يک مخلوط اسانسي برمتابوليت هاي شيميايي خون در گاوهاي شيرده هلشتاين :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی 50% آویشن 30% دارچین و 20% میخک بر متابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین بود به این منظور از 6 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با متوسط روزهای شیردهی 85 ±25 که به طور تصادفی در قالب طرح تکرار در زمان شامل 3 تیمار که هر تیمار شامل 2 تکرار و 2 دوره هر دوره 24 روز استفاده شد تیمارها آزمایشی شامل سطح صفر اسانس به عنوان شاهد سطح 1 میلی لیتر تیمار یک و 2 میلی لیتر تیمار دو مخلوط اسانسی به ازای هر راس در روز بود دام ها با جیره حاوی 40 درصد علوفه سیلاژ ذرت 17 درصد و ینجه 2 درصد و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن مخلوط اسانسی اثری بر متابولیت های شیمیایی خون پروتئین کلسترول نیتروژت اوره ای خون اسیدهای چرب غیر استریفه اسپارتات آمینوترانسفراز و الانین آمینو ترانسفراز نداشت P>0.05 اما باعث افزایش غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و کاهش گلوکز در تیمار 1 شد P<0.05

لینک کمکی