آشکارسازي نواقص جوش با استفاده از پردازش تصاوير راديوگرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن آشکارسازي نواقص جوش با استفاده از پردازش تصاوير راديوگرافي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از پرکاربردترین آزمون های غیرمخرب در بازرسی نواحی جوش خطوط لوله گاز، آزمون رادیوگرافی می باشد.در تفسیر فیلم های رادیوگرافی توسط انسان ، عواملی از قبیل کیفیت و وضوح فیلم ، اندازه و موقعیت عیوب جوش و همچنین تجربه و دانش مفسر جوش ، باعث می شود تفسیر اینگونه فیلم ها ناخواسته دچار خطای انسانی گردد. از طرفی این فرآیند وقت گیر بوده و قابلیت اطمینان تفسیر جوش را به خصوص برای تصاویر معیوب به شدت کاهش می دهد. هدف از این تحقیق استفاده از تکنیک های پردازش تصویر جهت آشکارسازی اتوماتیک عیوب جوش و استخراج ویژگی های آنها از روی فیلم های رادیوگرافی می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های ارزیابی کیفیت تصویر، الگوریتم های استاندارد پردازش تصویر شامل روشهای کاهش نویز ، بهبود کنتراست و همچنین روشهای بخش- بندی و آستانه گیری مقایسه گردیده و با انتخاب مناسب ترین روش ، الگوریتمی جهت بهبود کیفیت تصویر رادیوگرافی و آشکارسازی عیوب جوش و استخراج ویژگی های آنها ارایه می گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد روش پیشنهادی قابلیت آشکارسازی و طبقه بندی انواع عیوب جوش را با دقت بالایی دارا می باشد و می توان از آن به عنوان کمک مفسر جهت کاهش خطا و افزایش سرعت تفسیر فیلم استفاده نمود

لینک کمکی