بازشناسي ساز و کارهاي سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست با تکيه بر دکترين جرم شناسي سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازشناسي ساز و کارهاي سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست با تکيه بر دکترين جرم شناسي سبز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است. وی به جای بهرهمندی از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات وتوانمندیهای آن، در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگیهای گوناگون آن گام برداشته است. مساله محیط زیست امروزه به بحرانی جهانی و فراگیر تبدیل شده و چنان چه به صورت عملی و جدیبرای رفع این معضل چارهاندیشی نشود، بشر با فاجعه عظیمی مواجه خواهد شد که حیات او را بر روی کره زمین ناممکن خواهد ساخت. در این میان، سازمان های دولتی اصلی ترین مراکز مقابله با مسائل زیست محیطی هستند؛ اما به علت گستردگی و پیچیدگی موضوع، دولت توان کافی برای حل آن ندارد. از همین رو است که سازمان های مردمنهاد ) سمن ( نقش اساسی و برجسته خود را در پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه نمایان خواهند کرد تا با همکاری و مساعدت نهادهای مسئول و دخیل در این امر و در کنار دولت، نه در تقابل با دولت در راستای پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی قدم بردارند. این مقاله می کوشد با بازشناسي ساز و کارهاي سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست با تکيه بر دکترين جرم شناسي سبز، نقش و جایگاه قانونی و اجرایی این سازمان ها را در حوزه جرایم زیست محیطی تبیین نماید.

لینک کمکی