بررسي آثار مديريت اقتصادي وقف و نقش آن در فقر زدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي آثار مديريت اقتصادي وقف و نقش آن در فقر زدايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به منظور بررسي آثار مديريت اقتصادي وقف و نقش آن در فقر زدايي، مطالعه ای به صورت کتابخانه ای انجام شد،بررسی ها نشان داد وقف هدفمند کردن و ضابطه مند کردن مدیریت مالی واقف است و یکی از بزرگترین نهادهایاسلامی، نقش بسیار بزرگی در احیای اقتصاد در زمینه افزایش سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، بهرهوری، کاهش فقر نسبی، و حذف فقر مطلق به مثابه علل مستقیم و غیر مستقیم توسعه اقتصادی میتواند ایفا کند. هدف از انفاقهای مالی دراسلام، از جمله زکات و وقف در نزد بسیاری از فقیهان قصد قربت است. این انفاقها، گذشته از جنبه اقتصادی، همانند نماز و روزه عبادت هستند، و غرض اصلی از عبادات قرب الهی است. حقیقت این است که می توان سرمایه های عظیم وقف را نیز همانند دیگر سرمایه ها با رعایت همه جوانب وقف، موازین شرع اهداف واقفان در جریان فعالیتهای تولیدیو خدماتی قرار داد و آنها را از حالت رکود به حالت تحرک و پویایی هدایت که تا به این وسیله به رشد و توسعه و استقلال اقتصادی کشور کمک شایان و قابل توجه باشد و همچنین بر سرمایه های اوقاف افزوده شود که این امر یقینا در راستای اهداف واقفان می باشد.

لینک کمکی