بررسي ارتباط بين ريسک عملياتي و محافظه کاري حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين ريسک عملياتي و محافظه کاري حسابداري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسي ارتباط بين ريسک عملياتي و محافظه کاري حسابداري )شرطی و غیر شرطی( می پردازد . این تحقیق بر اساس تئوری علامت دهی در مورد محافظه کاری که در سال 2212 توسط وانگ مطرح شده ،انجام شدهاست . طبق ادعای این تئوری ، محافظه کاری به عنوان یک ابزار علامت دهی ، می تواند سطح ریسک عملیاتی شرکتها را به بازار نشان دهد .مطابق با نظریه علامت دهی و گزارش شواهد، احتمالا شرکت هایی که ریسک عملیاتی پایین تری دارند، از درجه ی محافظه کاری بالاتری نسبت به شرکت های دیگر استفاده می کنند. در این تحقیق از مدل باسو ) 1991 ( برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده شده است. بر اساس این فرضیه و با استفاده از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1831 تا 1892 ، یافته ها نشاندهنده ی اهمیت نقش اقتصادی محافظه کاری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کاهش ریسک عملیاتی شرکت ها در بازار سرمایه است

لینک کمکی