بررسي تاثير ERP بر سيستم هاي کنترل مديريت و عملکرد مالي و غير مالي در دانشگاه علوم پزشکي استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير ERP بر سيستم هاي کنترل مديريت و عملکرد مالي و غير مالي در دانشگاه علوم پزشکي استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این پژوهش، تأثیر پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد مالی و غیر مالی در دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بررسی می گردد. به ویژه، نقش سیستم های کنترل رسمی و غیر رسمی مدیریت به عنوان مکانیسمهایی که تأثیر پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را بر روی عملکردمالی و غیر مالی، میانجی گری می کنند، مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان متغیر مستقل، سیستم کنترلمدیریت به عنوان متغیر مداخله گر و عملکرد مالی و غیرمالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران وکارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه می باشند. در این پژوهش، فرضیات تحقیق به طور همزمان با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل آزمون می شوند. به طور کلی،نتایج نشان می دهند که انواع رسمی سیستم های کنترل مدیریت به عنوان متغیر مداخله گر، تأثیر پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد مالی و غیر مالی را میانجی گری می کنند. انواع غیر رسمی سیستم کنترلمدیریت، بر رابطه بین ERP و عملکرد مالی تأثیر ندارد، در حالی که بر رابطه بین ERP و عملکرد غیر مالی تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان باعث بهبود عملکرد مالی و غیر مالی دانشگاه علوم پزشکی می گردد.

لینک کمکی