بررسي تاثير فناوري اطلاعات برعملکرد و ساختار سازماني مورد مطالعه سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير فناوري اطلاعات برعملکرد و ساختار سازماني مورد مطالعه سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه با معرفی سیستمهای پیچیده کامپیوتری ومخابراتی که ماحصل فناوری اطلاعات می باشند شاهد تحولات شگرفی در زمینه جمع آوری ، تحلیل و انتشار اطلاعات هستیم .آنچه دوره معاصر را از دهه هایپیشین متمایز ساخته است سهولت دسترسی و کاربرد اطلاعات می باشد و به همین جهت هم دوره حاضر را عصر اطلاعات می نامند . بدیهی است تمامی جنبه های مادی و معنوی زندگی بشر نیز از این تحولات متاثر میباشد که از جمله آن ها سازمان می باشند در مقاله حاضر سعی شده است تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان و همچنین ساختار سازمانی مورد بحث قرار گیرد . سازمان مورد مطالعه برای این پژوهش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسطه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد

لینک کمکی