بررسي تاثير ويژگيهاي شغلي بر خلاقيت با تاکيد بر رضايت شغلي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير ويژگيهاي شغلي بر خلاقيت با تاکيد بر رضايت شغلي کارکنان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

عوامل بسیاری بر خلاقیت کارکنان موثرند، در این پژوهش تاثیر دو عامل بسیار مهم داخل سازمانی،یکی ویژگیهای شغلی و دیگری رضایت شغلی را بر روی خلاقیت کارکنان بررسی گردید. برای جمع آوری داده هابرای متغیرهای ویژگی های شغلی و خلاقیت و رضایت شغلی از پرسش نامه هایی که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته استفاده گردید ،جامعه آماری را 021 نفر از کارکنان ستاد سازمان صنایع هوایی تشکیل می دهند که پرسش نامه بین 001 نفر از کارمندان توزیع و پس از جمع آوری 011 پرسش نامه، 58 پرسش نامه توسط نرم افزارهاى Spss و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت هر چهار فرضیه پژوهش)تاثیر ویژگیهای شغلی بر خلاقیت، تاثیر ویژگیهای شغلی بر رضایت شغلی، تاثیر رضایت شغلی بر خلاقیت، و نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه ویژگیهای شغلی بر خلاقیت کارکنان( اثبات و مدل در نظرگرفته شده مورد تایید قرار گرفت

لینک کمکی