بررسي تطبيقي جرم احراق در حقوق اسلام، ايران و انگلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تطبيقي جرم احراق در حقوق اسلام، ايران و انگلستان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جرایم مختلفی که در حقوق جزا مورد بحث قرار می گیرد، جرم احراق به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار بوده و هم به دلیل کثرت وقوع آن در جوامع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. در عین حال اینجرم همانند سایر جرایم مالی رابطه ی تنگاتنگی با مفهوم مالکیت دارد. هدف اولی از جعل عنوان مجرمانه ی احراق در حقوق اسلام، همان تامین هدف کلی شارع مقدس برای مقابله با اعمال مفسده آور و ریشه کن کردن آن ها از جامعه است که حمایت از مالکیت خصوصی را هم تامین می کند. وانگهی در حقوق ایران بر پایه ی همین مبنای فقهی برای مرتکب جرم احراق برابر مواد 576 و 575 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. کما این که به موجب قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1771 ، آتش زدن مال متعلق به غیر بدون عذرقانونی مستوجب حداکثر حبس دایم می باشد. بررسی ارکان و شرایط اختصاصی این جرم و تبیین ضمانت اجراهای مقرره در قبال این جرم در نظام های حقوقی یاد شده موضوع اصلی این مقاله می باشد

لینک کمکی