تبيين رابطه بين نسبت P/E آتي و قابليت سوددهي و رشد آتي سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين رابطه بين نسبت P/E آتي و قابليت سوددهي و رشد آتي سود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر, تبیین رابطه بین نسبت P/E اتی و قابلیت سوددهی و رشد اتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی است. روش شناسی از نوع پس رویدادی است، بدین معنی که انجام پژوهش براساس – اطلاعات گذشته انجام شده است. جامعه تحقیق، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 13171332 می باشد که تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 2 فرضیه تحقیق نشان می دهد که قابلیت سوددهی و رشد سود اتی همبستگی معنی داری با رشد اتی سود نداشته ولی 33 درصد از تغییرات قابلیت سود دهی شرکت ها و 22 درصد از تغییرات قابلیت سود دهی شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود.

لینک کمکی