تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي کسب مزيت رقابتي در شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي کسب مزيت رقابتي در شرکتها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، اگر نتوانند توانایی ها و استعدادهای ذاتی و طبیعی خود را شناسایی کنند، همواره به صورت کشورهای وابسته و متکی به کشورهای صنعتی باقی خواهند ماند. بنابراین، ایجاد و حفظمزیت رقابتی به عنوان یک عنصر کلیدی برای موفقیت در عرصه های ملی و بین المللی اجتناب ناپذیر است، لازمه ی این مهم شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های رقابت پذیر در صنایع گوناگون و اقتصاد ملی است. هدف از این تحقیقبررسی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ها است. در دنیای امروزی، مزیت رقابتی از جمله مؤلفه هایی است که ماندگاری سازمانی را تضمین می کند و باعث پیشی گرفتن سازمان ها از یکدیگر می شود، اما کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود، بلکه بایستی سازمان ها با تفکر وطراحی چارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند.نتایج این پژوهش در زمینه نسبت های مدیریتی نتایج حاکی از روندی رو به رشد و مناسب است. پس شرکتها از مدیریتی خوب و قوی برخوردار است.

لینک کمکی