تحريم دوستي با کفّارازنگاه قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحريم دوستي با کفّارازنگاه قرآن کريم :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

براساس عنوان مشخص مقاله، موضوع اصلی این نوشتار بررسی تحریم دوستی باکفارمیباشد. قرآن کریم در موردانتخاب دوست خوب و محاسن آن اشارات شیوایی دارد، وهمچنین روایات زیادی در این زمینه موجود می باشد.بنابراین ملاک دوستی و دشمنی با ید خداوند باشد یعنی با دوستان خداوند دوست و با دشمنان پروردگار عالم دشمن بود و کافرین چون همواره دشمنی خود را با خداوند و قرآن کریم آشکار نموده اند مسلمانان نیز باید دوستی با آنها را تحریم نموده و در ارتباطاط خود با آنها توجه داسته باشند که منجر به دوستی نشود.ازاینرودراین مقال ضمن بررسی واژگان کفر، کافر وحب و ولاء به دلایل تحریم دوستی با کفّار و پیامد دوستی با کفار و اهل کتاب پرداخته شده است

لینک کمکی