تعيين و بررسي عوامل موثر بر توسعه ي مديريت دانش و يادگيري سازماني اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين و بررسي عوامل موثر بر توسعه ي مديريت دانش و يادگيري سازماني اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی ، سازمان های امروزی بایستی به سمت توسعه ی مدیریت دانش حرکت کنند.عوامل موثر بر توسعه یادگیری سازمانی ، عواملی هستند که وجود آنها خلق و نگهداری دانش در سازمان راتحریک می کند و امکاناتی برای تسهیم دانش در سازمان به وجود می آورد.مطالعه ی حاضر به بررسی پارامترهای موثر بر توسعه ی مدیریت دانش در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر پرداخته است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ، توصیفی است.شناخت وضع موجود و آسیب شناسی از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه ی تدوین شده دراین راستا انجام گردید. جامعه ی آماری انتخاب شده به روش تصادفی ساده می باشدکه متشکل از مدیران و کارشناسان مسئول دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد اداره کل بند رو دریانوردی خرمشهر می باشد.در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه ی مدیریت دانش در اداره کل مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها، نقش ارزش های سازمانی از بقیه بیشتر بود

لینک کمکی