توانمندسازي رويکردي نوين در مديريت منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن توانمندسازي رويکردي نوين در مديريت منابع انساني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سازمانها امروزه در محیطی کاملا رقابتی باید اداره شوند؛ در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی میتوانند به خوبی ازعهدهی وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار باشند. ابزاری که در این زمینه به کمک مدیران میشتابند فرایند توانمندسازی است. به زبان ساده توانمندسازی، توانایی ترغیب دیگران به انجام دادن کاری است که خودشان میخواهند انجام دهند. توانمندسازی از طریق برنامههایی مانند سهیم کردن در اطلاعات تفویض اختیار کارتیمی /آموزش وپاداش مبتنی برعملکرد قابل دستیابی است. در این مطالعه توانمندسازی را از نگاه نظریه پردازانی همچون توماس و ولتهوس با چهار بعد احساس شایستگی، احساس معنیدار بودن، احساس خود سازماندهی، و حس مؤثر بودن و همچنین مدل وتن و کمرون با بعد اعتماد مورد بررسی قرار داده است

لینک کمکی