جهاني شدن از منظر قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن جهاني شدن از منظر قرآن :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر تحت عنوان جهاني شدن از منظر قرآن تلاش دارد تا نخست به تبیین معنای جهانی شدن و همچنین با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات نورانی حضرات معصومین، به تشریح رابطهی اسلام با پدیدهی جهانیشدن بپردازد. نتیجه ای که از بررسی این نوشتار به دست آمد این است که جهانی شدن دینی تنها جهانی شدن محتمل، واقعی و حقیقی است، چرا که صحبت از جهانی شدن به معنای وجود اصول جهان شمول و متعاقب آنحاکمیت اصول یاد شده بر سراسر عالم می باشد و طبق بیان نورانی آیات قرآن کریم آورده شده دین اسلام دینی جهان شمول و پیامبر اکرم رسولی جهانی است و رحمت را برای تمام انسانها میخواهد

لینک کمکی