رابطه بين کفر و ايمان از منظر قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين کفر و ايمان از منظر قرآن :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

واژه ی کفر یکی از برجسته ترین واژگان کلیدی در قرآن کریم است.این واژه نقش مهمی در نظام دینی قرآن، با بار معنایی منفی دارد، و نه تنها مفهومی است که همه صفات منفی دیگر بر محور آن می گردد، حتی با نگاهی گذرا در قرآن کریم، به این نکته رهنمون می شویم که نقش مفهوم کفر چنان در همه جا جاریست که انسان حضور آن رادر همه عبارات و آیاتی که رفتار آدمی سر و کار دارد، حس می کند. این مقاله با عنوان رابطه بين کفر و ايمان از منظر قرآن با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد. درصدد است که مفهوم کفر و ایمان را در قرآن تبیین نماید. در این نوشتار، بعد از تحلیل لغوی هر واژه بر اساس معجم لغت و با استخراج آیاتی که تعاریف و ویژگی های مفاهیم فوق را در بردارند با بهره گیری از تفاسیر قرآنی و استفاده از احادیث و روایات در صورت لزوم سعیبر آن شده تا از رهگذر آیات، نظرها را به اوصاف و نشانه های صاحبان هر دو صفت در حوزه ایمان و کفر، معطوف ساخته و از جریانات روحی و درونی هر دو گروه مومنین و کافرین با بیان آیات، گزارشی اجمالی دارد تادر سایه چنین شناختی مصادیق خارجی مفاهیم فوق مورد شناخت قرار گیرند. نگارنده در این مقاله به بیان کلیات و مفهوم شناسی کفرو ایمان، و سپس به عوامل کفر و ویژگی های کافران و آثار و پیامدهای کفر، و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهادها و راه کارها، سخن به میان آورده است و بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارائه شد. مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که تلاشی است مختصر در جهت کسب آگاهی در چگونگی رسیدن به خصلت های مثبت قرآن و زدودن صفات منفی،و هموار کردن راه های بازگشت به قرآن در اندیشه و عمل، تفکر

لینک کمکی