تابعيت در کشورهاي اشغالي باتأکيد بر فلسطين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تابعيت در کشورهاي اشغالي باتأکيد بر فلسطين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

همه سرزمینا عمدتا دارای جمعیت هستند ولی حتما دارای حکومت و قدرت سیاسی نیستند هروقت این سه با هم جمع شد و تشکیل کشور داد و مورد شناسایی سایر کشورها قرار گرفت آن وقت خواهیم گفت یک قوم و قبیله ایتشیکل شده است که در عرصه جهانی این قوم را صرفاً با تابعیت می شناسند این تابعیت اما در طول زمان ممکن است دست خوش حوادث گردد : 1 کشور الف خاک کشور ب را اشغال کند. 2 گروهی از مردم از این خاک جدا شوند و - -اعلام استقلال کنند 3 گروهی از مردم مناطقی را تصرف کنند و خواهان تصرف کامل قدرت بشوند بدون اینکه بخواهند کشور جدید تشکیل بدهند. 4 کشوری مردمی را از سرزمینش اخراج کند و آن خاک را به اشغال خود آوردد .در همه اینها صحبت از تابعیت است واینکه آیا مردمان داخل آن کشور ها تابعیت دارند؟چه کسی به آنها تابعیت دادهاست؟ و جواب این است 1( پس از ضمیمه شدن خاک کشور ب به الف تابعیت مردم هم تغییر می کند 2( پس از اعلام استقلال و شناسایی توسط کشورها تابعیت مردم به اختیار خودشان تغییر می کند. 3( در صورت تغییر قدرتتابعیت هیچ نوع تغییری نمی کند 4( مردم اخراج شده در صورتی که در یک قلمروی از سرزمین خود سکونت گزینند و دارای قدرت شوند می تواند تابعیت خود را داشته باشند ولی اگر در خاک اشغالی بماند تابعیت اشغالگر را می گیرند و اگر هم آواره شوند و به سایر کشورها مهاجرت کنند اگر کشور اقامتگاهشان تابعیت داد که هیچ ،ولی اگر نداد بی تابعیت محسوب خواهد شد و از حمایت دیپلماتیک محروم خواهند شد

لینک کمکی