تاثير فضا و تجهيزات آموزشي بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير فضا و تجهيزات آموزشي بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از نوشتار حاضر، دستیابی به اصول طراحی فضاهای آموزشی با تأکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی مؤثر بر ذهن و رفتار افراد تحت آموزش و رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای بوده است .معلمخوب در شرایط محدود نیز میتواند مؤثر واقع شود اما شکی نیست که استفاده از روشها و فنون مختلف آموزشی و کیفیت تدریس معلم وابسته به حداقل امکان تنظیم فضاست . طراحی مناسب فضاهای آموزشی بر میزان یادگیری اثر می گذارد و از جمله عوامل مهم در پیشرفت آموزشی و خلق محیطی متناسب با خواسته های روانی دانش آموزان و در نتیجه جامعه است

لینک کمکی