تاثير فناوري هاي نوين بر تضاد بين نسلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير فناوري هاي نوين بر تضاد بين نسلي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

عصر حاضر به عصر فناوری اطلاعات و عصر دیجیتالی شدن همه چیز از جمله انسان شناخته میشود. فرایند استفاده و به کارگیری فناوریهای جدید به ویژه فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعرسانی آنچنان پرشتاب است که سبک زندگی و کیفیت روابط میان افراد را به طور جدی تحت تأثیر خود قرار داده است. بهجرأت میتوان گفت فناوریهای نوینی که امروزه مورد استفاده عموم و به خصوص نسل جوان قرار گرفته است، موضوع جدید و بسیار جدی، با عنوان شکافیا تضاد بین نسلی را به وجود آورده است. و همین موضوع عامل و زمینه ساز بسیاری از دگرگونیها و ایجاد فاصله بین یک نسل با نسل بعدی خود شده است.این بحث ناظر می شود به فاصله ای که بین نسل گذشته و نسل جدید به وجود آمده، و عامل و زمینه ساز آن را نیز همین ابزارها و فناوریهای اطلاعاتی نوین میتوان خواند. که میزان دسترسی، استفاده و به کارگیریشان در نسل امروز بیش از نسل گذشته می باشد و نقش مهم و تأثیرگذاری که در شکل دهی به این نوع شکاف و تضاد ایفا میکنند، کاملا مشهود و قابل لمس است. هدف از این پژوهش بررسی نفوذ و تأثیرات فناوریهای نوین بر ایجاد شکاف و تضاد بین نسلی می باشد. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است

لینک کمکی