نقش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي در توسعه آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي در توسعه آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی میباشد که در این پژوهش از ابزارهایی مانند :مصاحبه،مطالعه تحقیقاتی و ،مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است .این پژوهش با هدف بررسی تاثیر میزان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر توسعه اموزشوپرورش انجام پذیرفته است ،بنابراین با تحول در نظام ارزشیابی دوره ابتدایی سوالات بسیاری مطرح میگردد از جمله: نقش این نظام ارزشیابی درتوسعه اموزش و پرورش چگونه میباشد، بطوری که جامعه اماری معلمان ابتدایی ناحیه 4گانه استان البرز و نمونه ان 12 نفر از معلمان ابتدایی که به روش تصادفی انتخاب شده اند می باشد، ابزار سنجش مصاحبه نیمهساختار یافته می باشد. یافته ها بیان گر این موضوع میباشد : با توجه به این که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی موجب رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خلاقیت و ... . میگردد، و از جمله معیار و زیر شاخه های توسعه اموزش پرورش میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی موجب بهبود و توسعه اموزش و پرورش میگردد ، و همچنین نتایج به دست امده با نظر دیگر پژوهشگران مطابقت دارد

لینک کمکی