نقش خلاقيت دانشجو معلمان در توسعه و پيشرفت نظام تعليم و تربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش خلاقيت دانشجو معلمان در توسعه و پيشرفت نظام تعليم و تربيت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

زمینه یادگیری و خلاقیت ازجمله عنصرهای مهم برای پیشرفت یک کشور است. قابلیت یادگیری و آموزش خلاقیت، این امکان را برای مسئولین نظام تعلیم و تربیت فراهم میکند که راهکارهایی برای افزایش خلاقیت و یادگیری دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کنند. دانشگاه فرهنگیان بعنوان نهاد اصلی تولیدنیروی متخصص نظام تعلیم و تربیت کشور، معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوری و ارتقای دانش، مهارت و نگرش موردنیاز فراگیران، به توسعه پایدار کمک می کند. دانش جدید، مدیون تفکر خلاق بشر است. بنابراین، خلاقیت در زمره مهم ترین و فراگیرترین فعالیت هایانسان به شمار می رود. خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها، نظریه ها، بینش ها یا بازسازی مجدد علوم و سایر زمینه هاست. تربیت معلم به عنوان نمودی از فرهنگ هر جامعه نقش بسیار زیادی در پویایی خلاقیت فراگیران دارد. هدف از این مطالعه، معرفی نقش خلاقیت در دانشگاه فرهنگیان بعنوان نهاد مسئول تربیت معلمان جامعه و بررسی نقش آن در توسعه پایدار بود.با تغییرات فراگیر در نظام تربیت معلم و تاسیس دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمانی خلاق و نوآور می توان گامی در جهت تحقق و گسترش توسعه پایدار برداشت. تعلیم دهندگان به عنوان رکن اساسی نظام تربیتی، نقش بسیار مهمی در پرورش خلاقیت دارند. از این رو کلید تربیت فرهنگی را که خود کلید توسعه پایدار و ترقی جامعه است، باید در دست معلمانی نوجو و نوآور یافت که به الگوهای مختلف خلاقانه تدریس وفادارند

لینک کمکی