اظهارنظر مقبول حسابرسي و تاثيرآن بر رابطه بين مديريت سود و بازدهي سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اظهارنظر مقبول حسابرسي و تاثيرآن بر رابطه بين مديريت سود و بازدهي سهام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره ی بنگاه های اقتصادی نیازدارند. صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه ی اطلاعات مالی محسوب می شود اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. در واقع هدف حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای کاربران است. با این وجود، با افزایش هزینه های نمایندگی، تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت بالا افزایش می یابد این موضوع یا به طور داوطلبانه توسط مدیران صورت می گیرد یا از بیرون به صورت یک ساز و کار کنترلی توسط سرمایه گذاران تحمیل می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. این تحقیق از نظر روش تحقیق تجربی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد و برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون مربعات معمولی استفاده شده است. فرضیه پژوهش به بررسی اظهارنظر مقبول حسابرسی می تواند بر رابطه بین مدیریت سود و بازدهی سهام تاثیر گذار باشد. نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن مدیریت سود و اظهار نظر مقبول در یک دوره، بازده سهام تغییر می یابد. جامعه آماری این پژوهش بین سال 1388 تا 1392 ، مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک کمکی