اولويت بندي استخدام نيروي انساني با تأکيد برفرايند تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اولويت بندي استخدام نيروي انساني با تأکيد برفرايند تحليل سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با وجود سطح پایین استخدام در بازارکار،امروزه علاقه سازمانها بر روی جذب بهترین کارمندان بسیار زیاد است.سازمانها برای اینکه بتوانند دربازار رقابتی بهتر فعالیت کنند نیازمند به داشتن کارمندان بهتر هستند.این پژوهش در راستای هدف انتخاب بهترین فرد جهتاستخدام در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان انجام شده است.روش تحقیق توصیفی(پیمایشی) و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد.سه معیار اصلی شامل عوامل عمومی کار،عوامل مکمل کار و عوامل فردی می باشند.هر شاخص کلی مشتمل بر چند شاخص فرعی است و گزینه های تصمیم شامل پنج نفر جهت گزینش برای استخدام می باشند که دو نفر از آنها باید استخدام شوند.تکنیک مورد استفادهAHP می باشد. نتایج نشان داد که معیارهای مهارتهای اصلی کامپیوتر،قابلیت سازماندهی و قاطعیت داشتن بیشترین اهمیت را نسبت به سایر شاخصها دارند.همچنین معیار قاطعیت داشتن بیشترین اهمیت را در 3 شاخص اصلی کسب نمود

لینک کمکی