بررسي تاثير رويکرد ارشادي ديوان محاسبات در کاهش تخلفات مالي دستگاههاي اجرايي قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير رويکرد ارشادي ديوان محاسبات در کاهش تخلفات مالي دستگاههاي اجرايي قزوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در فرآیند مدیریتی کشور نظارت بر قانون بودجه از مهمترین ابعاد نظارت است که توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شود.نظارت بر بودجه به سه شکل قبل، حین و بعد از خرج می باشد.از آنجا که نظارت قبل از خرج هزینه کمتری را دارد ازسال 90 دیوان محاسبات رویکرد جدیدی به نام رویکرد ارشادی جهت کاهش تخلفات مالی، افزایش کارایی دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف دولت که همانا تامین نیازهای جامعه می باشد در پیش گرفته است. تحقیق حاضر کوششی است جهت بررسی تاثیر رویکرد ارشادی دیوان محاسبات در کاهش تخلفات مالی دستگاههای اجرایی استان قزوین. با کمک آمارکلی انحرافات مشاهده شده و تحت پیگیری عمده ترین تخلفات صورت گرفته در دیوان محاسبات و آزمون مقایسه میانگین ها تعیین شد که این رویکردبیشترین نقش و تاثیر را برکاهش تخلف گردش عملیاتی اعتبارات هزینه ای داشته است و کمترین تاثیر را برکاهش وضعیت اعتبارات مصوب و گردش عملیاتی اعتبارات سرمایه ای داشته است.

لینک کمکی