بررسي تاثير سياست هاي سرمايه درگردش برانعطاف پذيري مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير سياست هاي سرمايه درگردش برانعطاف پذيري مالي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست های سرمایه درگردش برارزش نهایی انعطاف پذیری مالی پرداخته است نمونه مورد مطالعه شامل 110شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درسال های 1388تا1392 است برای ازمون فرضیه ها ازروشهای مختلف اماری به خصوص رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده و ازمون فرضیه های پژوهش حاکی ازاین است که بین سیاست سرمایه درگردش جسورانه میانه رو محافظه کارانه و ارزش نهایی وجه نقد انعطاف پذیری مالی رابطه معنی دار وجود دارد ارزش نهایی انعطاف پذیری شرکت ها تحت تاثیر سیاست سرمایه درگردش انتخابی آن شرکت قراردارد و همچنین نتایج نشان داد بین سیاست سرمایه درگردش محافظه کارانه وانعطاف پذیری مالی درشرکت های بزرگ و با رشد بالا ارتباط بیشتری وجود دارد و درمورد شرکت های با سود ناپایدار و رشد پایین ارتباط بیشتر بین سیاست سرمایه درگردش جسورانه و میانه رو با انعطاف پذیری مالی دیده شد و درمورد شرکت های کوچک نیز گفته های فوق با درنظر گرفتن سیاست سرمایه درگردش جسورانه برقرار است

لینک کمکی