بررسي رابطه ارزش در معرض ريسک (خطر) و کاهش ريسک سقوط (ريزش) قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه ارزش در معرض ريسک (خطر) و کاهش ريسک سقوط (ريزش) قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است و مدلهایی که بتواند این پدیده را پیش بینی کند اهمیت بسزایی در بازار سرمایه برخوردار است . ارزش در معرض خطر ریسک را بطور کمی اندازه گیری می کند و بعنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک می باشدVAR. بدترین زیان مورد انتظار را تحت شرایط عادی بازار و طی یک دوره زمانی مشخص اندازه می گیرد.هدف از پژوهش حاضربررسی ارتباط بین ارزش در معرض ریسک و کاهش ریسک سقوط قیمت سهام از دیدگاه سودمندی اطلاعات حسابداری ومدیریت ریسک می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی ) همبستگی است . نتایج این تحقیق بیانگر معنی دار بودن رابطه بین ارزش در معرض ریسک و کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای1393-1385 می باشد

لینک کمکی