بررسي رابطه افزايش تدريجي درجه اهرم عملياتي و درجه اهرم مالي بربازده غيرعادي سهام شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه افزايش تدريجي درجه اهرم عملياتي و درجه اهرم مالي بربازده غيرعادي سهام شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف ازپژوهش حاضربررسی تاثیر افزایش تدیریجی درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم مالی بربازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد درراستای این هدف اطلاعات مورد نیاز 98شرکت دربازه زمانی 6ساله 1392-1387 ازجامعه اماری که قابل دسترس بود انتخاب گردید و با استفاده ازنرم افزار SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاصله حاکی ازاین است که میانگین بازده غیرعادی سهام درشرکت هایی با درجه اهرم عملیاتی افزایشی کمتر ازشرکت هایی است که درجه اهرم مالی کاهشی دارند همچنین میانگین بازده غیرعادی سهام درشرکت هایی با درجه اهرم مالی افزایشی کمتر ازشرکت هایی است که درجه اهرم عملیاتی کاهشی دارند می باشد

لینک کمکی