بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي و تعهد سازماني کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي و تعهد سازماني کارکنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و ذینفعان سازمانها امری ضروری برای بقا سازمان و انجام مأموریتها و رسالت سازمانهاست. ارائه خدمات باکیفیتتر در سازمانهای دولتی و خدماتی ارزش و اهمیت بیشتری دارد.سازمانها خدمات خود را توسط کارکنانشان به ذینفعان ارائه میدهند، بنابراین برای ارائه خدمات با بالاترین کیفیت، نیاز است تا سازمانها کارکنانی داشته باشند که بتوانند از انجام این مهم برآیند. هرچه کارکنان سازمانهاتعهد بیشتری به سازمان و مسئولیتهای خود داشته باشند، سعی و تلاش بیشتری در ارائه خدمات با کیفیت از خود بروز میدهند. سازمانها برای جذب، حفظ و پرورش و نگهداری این کارکنان که مهمترین منبع سازمانبه شمار میآیند فعالیتها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار میدهند. از جمله این اقدامات میتوان با اجرای برنامههای بازاریابی داخلی در سازمانها اشاره کرد. در فلسفه بنیادی بازاریابی داخلی، کارکنان را به عنوانمشتریان داخلی سازمان در نظر میگیرند و سلسله اقداماتی مانند پرداخت منصفانه، ایجاد جو همکاری، سهیم کردن کارکنان در تصمیمگیریها، ارتقا برحسب شایستگی و ... برای جلب رضایت و ایجاد تعهد در کارکنان انجام میدهند. در نهایت کارکنان راضی و متعهد به سازمان میتوانند خدمات با کیفیت به ذینفعان ارائه کنند و سازمان در دستیابی به اهداف اصلی یاری دهند

لینک کمکی