بررسي رابطه بين بدهيهاي داخلي مديريت و هزينه حسابرسي در شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين بدهيهاي داخلي مديريت و هزينه حسابرسي در شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بدهیهای مدیریت توسط شرکت و ارتباط آن با هزینه حسابرسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام میگیرد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله، 1811 الی 1832 میباشد. روش اجرایی این تحقیق با توجه به کاربرد آن در بازار سرمایه و کمک به شرکتها و مؤسسات حسابرسی در زمینه اتخاذ تصمیمات در انتخابحسابرسی و برنامه ریزی حسابرسی از حیث هدف یک نوع تحقیق کاربردی محسوب میشود از لحاظ ماهیت و روش تحقیق جزء تحقیقات همبستگی میباشد. نتایج فرضیات حاکی آن است که بین بدهیهای داخلی شرکت به مدیر عامل و هزینه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نسبت بدهی به سهام مدیر عامل، نسبت بدهی مدیر عامل به حقوق صاحبان سهام ونسبت بدهی به وجه نقد دریافتی مدیر عامل و هزینه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی