بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت وسورپرايس شدن از سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت وسورپرايس شدن از سود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضربررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت و سورپرایز شدن ازسود دربورس اوراق بهادارتهران می باشد درراستای رسیدن به این هدف داده های 97شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1392-1388 که با استفاده ازروش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند انتخاب شدند درقالب هشت فرضیه با انجام ازمون اماری بصورت رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS17 موردسنجش قرارگرفت نتایج حاکی ازآن است که رابطه معکوس بین خوش بینی مدیریت با سورپرایز شدن ازسود درشرکت های با فروش بالا و پایین و درشرکت های با بازدهی بالا و پایین تایید نشد

لینک کمکی