بررسي رابطه بين نسبت جاري و اهرم مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين نسبت جاري و اهرم مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه شرکتها در دنیای امروز در حال رشد بوده و برای ادامه حیات خود مجبور به رقابت با عوامل متعدد و بسط فعالیت خود از طریق تامین مالی جدید می باشند، برای همین به منابع مالی روی می آورند. مسالهمهم این است که بدهی ها و جریان های نقدی ایجاد شده در شرکت چه تاثیری بر روی نسبت جاری می گذارند. هدف این پژوهش این است که آیا بین نسبت جاری (متغیر مستقل) و اهرم مالی (متغیر وابسته)رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر این نسبت به عنوان معیاری برای نقدینگی شرکت می باشد. با نسبتهای نقدینگی می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری (آنگاه که تاریخ سررسید آنها برسد) تعیین کرد. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 1389 تا 1393 نمونه آماری به تعداد 85 شرکت انتخاب گردیدند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در این پژوهش، رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی (پنل دیتا) است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت جاری و اهرم مالی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد

لینک کمکی