بررسي رابطه تعهد برند و رفتار شهروندي برند کارمندان باتوجه به نقش اعتماد انها(درشعب بانک ملي استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه تعهد برند و رفتار شهروندي برند کارمندان باتوجه به نقش اعتماد انها(درشعب بانک ملي استان گيلان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با وجود علاقه رو به رشد در درک رفتارهای مربوط به برند کارکنان در بانک ملی، تحقیقات در این زمینه به طور عمده بر اثر تعهدکارمند به برند متمرکز هستند و حمایت تجربی نیز محدود است. اگر چه، تعهد به برند رفتارهای برند کارکنان را توضیح می دهد،تعهد در یک رابطه معمولا از طریق اعتماد عمل می نماید.هدف بررسی رابطه تعهد برند و رفتار شهروندی برند کارمندان باتوجه به نقش اعتماد آنها(مطلعه موردی:شعب بانک ملی استان گیلان) می باشد.روش تحقیق، تحلیل عامل تاییدی و استفاده از آزمون همبستگی می باشد.بنابراین، این مطالعه اعتماد به برند را ادغام نمود و رابطه بین اعتماد به برند و تعهد به برند بر رفتار شهروندی برند کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده ها از 270 نفرکارمند ان بانک ملی جمع آوری شدند

لینک کمکی