بررسي رابطه رعايت اصول استانداردهاي حسابداري دولتي بر افزايش شفافيت افشاء اطلاعات مالي دستگاههاي اجرايي در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه رعايت اصول استانداردهاي حسابداري دولتي بر افزايش شفافيت افشاء اطلاعات مالي دستگاههاي اجرايي در استان گيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش باعنوان بررسي رابطه رعايت اصول استانداردهاي حسابداري دولتي بر افزايش شفافيت افشاء اطلاعات مالي دستگاههاي اجرايي در استان گيلان بوده است . هدف این پژوهش دستیابی به شفافیت اطلاع رسانی مالی در راستای اهداف اصلیدردستگاههای اجر ایی دولت است .جامعه ی آماری عبارت است از :مدیران مالی ، رئیس حسابداری ،کارشناسان مسئول و کارشناسان سازمان امور اقتصادی و دارایی ، سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات مستقر در استان گیلان در سال 1394 که طی دوره پژوهش حدوداً 150 نفر بوده است که طبق فرمول کوکران تعداد نمونه 89 نفر محاسبه شده است .برای آزمون نتایج فرضیه ها، ازهردو آزمون فریدمن و کایدو استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که کلیه فرضیه ها پذیرفته شده و بین رعایت استانداردهای حسابداری دولتی و افزایش شفافیت اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی دولت در استان گیلان ، رابطه ی معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی