بررسي رفتار سهامداران نهادي مطلع از ارزش آتي شرکت در شرکت هاي در شرف ورشکستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رفتار سهامداران نهادي مطلع از ارزش آتي شرکت در شرکت هاي در شرف ورشکستگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

این پژوهش روابط موجود میان بررسي رفتار سهامداران نهادي مطلع از ارزش آتي شرکت در شرکت هاي در شرف ورشکستگي را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران،در دوره زمانی 1383-1331 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد 123 شرکت و 1111 مشاهده انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Excel و Eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت نتایج فرضیات ارایه گردید.که منجر به تأیید هر دو فرضیه تحقیق شد

لینک کمکی