بررسي روشهاي تدريس وچالشهاي پيش روي حسابداري و راهکارهايي براي پيشرفت اين رشته درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي روشهاي تدريس وچالشهاي پيش روي حسابداري و راهکارهايي براي پيشرفت اين رشته درايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران امروزی تربیت حسابداران لایق است که نیازهای سازمان ها را برطرف سازند. در این بین مدارس به عنوان مرکز پرورش انسانی توانمند و متخصصاز اهمیت بسزایی برخوردارند. شیوه یآموزش در مدارس نقش حیاتی و مهمی را در پرورش حسابدارانی تحصیلکرده وقابل اعتماد برای ورود به بازار کار دارد. آموزشحسابداری ازاهمیتی ویژه برخوردار است که آثار اقتصادی آن قابل وصف نیست درواقع نتایجحاصل ازآموزش حسابداری به عنوان اهرمیخواهد بود که ارتقای مدیریت جامعه و توسعه اقتصادی را در بر خواهد گرفت. یکی از موضوعات موردبحث در مجامع دانشگاهی، تقابل تدریسوپژوهشاست و یافته های این تحقیق نشان میدهد که تسلط ناکافی استادان و دانشجویان رشته حسابداری به زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات، مهمترین عاملی بوده که به عنوان مانع پیشرفت آموزش حسابداری به شمار آمده است. که در ادامه ی این تحقیق بیشتر به مسایل آموزشی و موانع پیش روی و راهکارهایی برای پیشرفت این رشته به بررسی می پردازیم.

لینک کمکی