بررسي شاخص هاي تاثير گذار بر کيفيت حسابرسي ديوان محاسبات در دستگاه هاي اجرايي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شاخص هاي تاثير گذار بر کيفيت حسابرسي ديوان محاسبات در دستگاه هاي اجرايي استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش حجم مبادلات اقتصادی در بخش های عمومی و گستردگی فعالیت های دولتی، علاوه بر نیاز به سیستم های پیشرفته ثبت، طبقه بندی و گزارشگری اطلاعات مالی در کلیه بخش ها، نیاز به حسابرسی و نظارت مالی بصورت شفاف و فراگیر بیش از پیش احساس می شود. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، می تواند نقش موثری درشناسایی فرصت های بهبود عملیات و ارائه پیشنهاد های عملی و سازنده ایفا کند. در این مهم، کیفیت حسابرسی به عنوان معیاری جهت پشتیبانی از نظر حسابرس تعریف می شود. پژوهش های زیادی با استفاده از معیارهای مختلف در ارتباط با کیفیت حسابرسیانجام شده است و نتایج بیانگر آن است که نباید یک مؤلفه خاصرا عامل اثرگذار اصلی بر کیفیت حسابرسی معرفی کرد. این تحقیق به مطالعه جامع کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات و شاخص های تاثیر گذار بر آن پرداخته است. مورد مطالعه دستگاه اجرایی استانگیلان بوده است. ابتدا 64 شاخص تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات از ادبیات و پیشینه تحقیق استخراج و سپس باغربالگری 25 شاخص بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش غربالگری بر مبنای میانگین نظرات خبرگان و تکنیک دیمتل فازی در جامعه مورد مطالعه انجامپذیرفت و نتایج دلالت بر آن دارد که شاخص تخصص حسابداری، حسابرسی و متخصص مالی بودن حسابرسان بالاترین تاثیر و شاخص های ماهیت و شمار یافته های حاصل از بازرسی های هیات نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی و شمار و درصد اظهار نظر های مقبول نسبت به کنترل های داخلی دارایی اشتباهات مهم پایین ترین تاثیر را بر کیفیت حسابرسی دیوان دارا می باشند

لینک کمکی