بررسي علل و عوامل موثر در فرهنگ مالياتي جهت وصول ماليات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي علل و عوامل موثر در فرهنگ مالياتي جهت وصول ماليات :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

وصول به موقع مالیات و دانش آن در حال حاضر به عنوان مهم ترین منبع استراتژیکی توسعه هر کشور تلقی شده و در عین سایرمنابع و سرچشمه موفقیت جمعی بازشناسی شده و بنیان محور مسابقه توانایی امروز را شکل می دهد لذا هدف این پژوهش بررسیعلل و عوامل موثر در فرهنگ مالیاتی جهت وصول مالیات می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی می باشد و از نظر روش پژوهش توصیفی از شاخه زمینه یابی پیمایشی و تحلیل آن می باشد، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ضعف فرهنگی، در تاخیر در وصول مالیات تاثیر گذار است.

لینک کمکی