بررسي عملکرد ماشين بردار پشتيبان در پيشبيني بحران مالي شرکتها مطالعهاي در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عملکرد ماشين بردار پشتيبان در پيشبيني بحران مالي شرکتها مطالعهاي در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مسائل تصمیمگیری در حوزه ارزیابی موقعیتهای مالی اهمیت بسزایی داشته و تصمیمگیریهای نادرست درباره شرکت ها میتواند منجر به بحرانها و درماندگیهای مالی و تجاری گردد. پیشبینی و پیشگیری فروپاشی مالی یکی از عمده ترینجنبههای فعالان حوزههای مالی در سراسر دنیا میباشد. پیشبینی ورشکستگی اطلاعات با ارزشی را فراهم میسازد که میتواند پایه و اساس تصمیمگیریهای دولتها، سرمایه گذاران، سهامداران و مدیریت برای جلوگیری کردن از زیان هایاحتمالی قرار گیرند. به همی جهت نیاز برای تشخیص زودهنگام ناتوانی بالقوه شرکتها بسیار حائز اهمیت میباشد. این پژوهش در تلاش است با بررسی عملکرد ماشی بردار پشتیبان در امور بحران مالی شرکت ها و سنجش صحت پیش بینیها معیاری برای شناسایی شرکتهای در وضعیت بحران ارائه داده و با فرض قابلیت کشف نشانههای انحطاط و شکستپیش از رخداد آن به جهت ایجاد فرصت برای انجام اقداما عملی در مقوله ی ارزیابی اعطای وام های تجاری فرایندهای کنترل داخلی، بررسی گزینههای سرمایه گذاری و انتخاب و گزینش پرتفوی کارا راهکارهایی ارائه دهد. نتایج پژوهش حاکی از عملکرد بسیار بالای مدل ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر کرنل چند جمله ای در شرایط محیطی ایران و شرکتهای مورد مطالعه میباشد

لینک کمکی