بررسي عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جدایی مالکیت از مدیریت این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی اتخاذ کنند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. این تضاد منافع که از آن به عنوان مسئله نمایندگی تعبیر می شود ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان می باشد. از طرفی پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو و پاسخ خواه را ضروری می سازد. در این راستا، وجود حسابرسان مستقل برای کاهش هزینه های نمایندگی و همچنین برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، استفاده کنندگان اطلاعات امری ضروری می باشد. از طرفی عوامل مختلفی وجود دارند که بر اظهار نظرها و قضاوتهای حسابرسان تأثیر می گذارند. بنابراین؛ در این پژوهش تلاش کرده ایم که به معرفی برخی از این عوامل بپردازیم؛ و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که عوامل مختلفی وجود دارند که چه به صورت مستقیم به خود حسابرس مربوط می شوند و چه مربوط به عوامل محیطی هستند که می توانند بر اظهارنظر حسابرس تأثیر بگذارند. شناسایی این عوامل و کنترل آثار سوء برخی از آنها میتواند انجام یک حسابرسی اثربخش را ممکن سازد

لینک کمکی