بررسي فناوري اطلاعات در افزايش روحيه کارآفريني کارکنان (مطالعه موردي:دانشگاه هاي پيام نور استان مرکزي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فناوري اطلاعات در افزايش روحيه کارآفريني کارکنان (مطالعه موردي:دانشگاه هاي پيام نور استان مرکزي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه اطلاعات وفناوری اطلاعات ،آن چنان بر جنبه های مختلف زندگی سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی افراد واجتماعات تاثیرگذاشته است که نمی توان از آن غفلت نمود.فناوری اطلاعات تحولات زیادی در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینیبوجود آورده وبعنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن،مورد توجه قرار گرفته است.کارآفرینی در فناوری اطلاعات ،پهنه وسیعی برای فعالیت دارد.کارآفرینی لازمه توسعه فناوری وتوسعه فناوری ،بستر کارآفرینی است.بر این اساس،در مقاله حاضر که بر اساس نتایج کار پژوهشی میدانی تدوین شده است،به بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش وتقویت روحیه کار آفرینی در بین پرسنل دانشگاه پیامنور شهرستان ساوه پرداخته ایم.جامعه آماری پژوهش ما،کلیه پرسنل دانشگاه پیام نور شهرستان ساوه می باشد که تعداد آنها بالغبر 264 نفر بوده،که از این تعداد 118 نفر ،بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده اند.روش جمع آوری داده ها ،میدانی وابزار جمع آوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد می باشد .آزمون بکار رفته در این پژوهش،جهت سنجش رابطه متغیر ها ,همبستگی بوده است.لازم به ذکر است که کلیه مراحل تحلیل وتجزیه داده ها به وسیله نرم افزارSPSS انجام شده است.نتایج این پژوهش نشان میدهد که در سازمان مورد نظر میزان به کار گیری فناوری نقشی در کار آفرینی پرسنل نداشته از نظر مدیران حوزه معاونت توسعه،تنها از چگونگی استفاده از اینترنت ورایانه وفناوری اطلاعات در افزایش روحیه کارآفرینی نقش داشته است،به عبارت دیگر آگاهی از فناوری اطلاعات نقش کارسازتری در افزایش روحیه کارآفرینی دارد.

لینک کمکی