بررسي مقايسه اي خصوصي سازي در ايران و چند کشور منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مقايسه اي خصوصي سازي در ايران و چند کشور منتخب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی مقایسه ای نقاط قوت و ضعف خصوصی سازی دربرخی ازکشورها جهت تحقق هرچه بهتر خصوصی سازی درایران است خصوصی سازی روشی است به منظور ارتقای کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور و ایجادمحیط رقابتی محوانحصاری دولتی و ایجاداقتصادباز با احترام به مالکیت و ازادیهای اجتماعی و سیاسی است تبلوراهمیت آن درابلاغیه مقام معظم رهبری نمایان شده است جهت تحقق هرچه مناسب تراهداز خصوصی سازی بهره مندی ازتجربیات کشورهای مختلف بسیارمثمر ثمر خواهد بود این مطالعه بانگرش توسعه ای به این امر مهم می پردازد این تحقق دریک جمع بندی کلی با مقایسه تطبیقی نشان میدهد ازعمده ترین روشهای خصوصی سازی د رکشورهای مورد بررسی به صورت مزایده مذاکره بورس فروش سهام ازطریق انواع قراردادهای مدیریتی و... بوده است بنابراین نتایج این تحقیق جهت پیشبرد اهداف خصوصی درحوزه های مختلف اقتصادایران منجمله درحوزه انرژی مفید خواهد بود

لینک کمکی