بررسي نقش تعدد گزارشگري مالي روي هزينه حقوق صاحبان سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش تعدد گزارشگري مالي روي هزينه حقوق صاحبان سهام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدد گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا تعدد گزارشگریبالاتر می تواند باعث افزایش یا کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی گردد یا خیر؟ برای پاسخگویی به این سوال نمونه ای به تعداد 59 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1811 تا 1852 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، با توجه به نتایج آزمون بین تعدد گزارشگری و عدم تقارناطلاعاتی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تعدد گزارشگری بالاتر و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی