بررسي و تجزيه و تحليل عوامل و پيامدهاي تاکتيکهاي مديريت تأثير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و تجزيه و تحليل عوامل و پيامدهاي تاکتيکهاي مديريت تأثير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

افراد زیادی در سازمانها میکوشند تا تصویرشان در ذهنیت دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. نتایج تحقیقات در سازمانها نشان میدهند که افراد بسیاری در رفتارهای مدیریت تأثیر درگیر میشوند. بسیاری از تحقیقات در ادبیات تحقیق، عوامل و پیامدهایرفتارها و تاکتیکهای مدیریت تأثیر را مورد بررسی قرار داده اند. تاکتیکهای مدیریت تاثیر 2، روشهای خاصی هستند که افراد با استفاده از آنها بر تصمیمات و رفتارهای همکاران، روسا و زیردستان خود تاثیر میگذارند. البته در این مقاله، بررسی تاکتیکها به سه تاکتیک حامی سازی، خودشیرینی و ارعاب و تهدید محدود شده است. عواملی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند، عبارتند ازویژگیهای شخصی و شرایط موقعیتی. ویژگیهای شخصی به مبحث نیازهای شخصی و عاطفه(مثبت و منفی) میپردازد. هر کدام از این عواطف با حالات و خلق و خوهای خاصی همراه هستند. شرایط موقعیتی نیز به عواملی از جمله عوامل استرس زا (ابهام نقش، اضافه بار نقش و تعارض شغلی)، سلسله مراتب سازمانی و فرهنگ سازمانی مربوط میشود. از آنجا که بکارگیری این تاکتیکها در شرایط مختلف با پیامدها و نتایجی همراه است، مقاله به بحث در مورد پیامدهای بکارگیری این تاکتیکها در شرایط مختلف میپردازد. این پیامدها عبارتند از: عملکرد شغلی، رضایت شغلی و فشار شغلی.

لینک کمکی