بررسي و مقايسه حساسيت سرمايه گذاري شرکتهاي داراي محدوديت مالي و کمبود نقدينگي نسبت به شرکتهاي فاقد محدوديت مالي و کمبود نقدينگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و مقايسه حساسيت سرمايه گذاري شرکتهاي داراي محدوديت مالي و کمبود نقدينگي نسبت به شرکتهاي فاقد محدوديت مالي و کمبود نقدينگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق بررسی و مقایسه میزان حساسیت سرمایه گذاری شرکتهای دارای محدودیت مالی و کمبود نقدینگی نسبت به شرکتهای فاقد محدودیت مالی و نیز فاقد کمبود نقدینگی میباشد. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سالهای 1386 تا 1390 با نمونه ای شامل 102 شرکت بوده، محدودیتهای مالی و کمبود نقدینگی متغیرهای مستقل و حساسیت سرمایه گذاری متغیر وابسته پژوهش میباشد. در تحقیق از داده های تلفیقی و پانل با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج نشان میدهد میزان حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه گذاری در شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبتبه شرکتهای فاقد محدودیت مالی تفاوت معناداری دارند، میزان حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه گذاری در شرکتهای دارای کمبود نقدینگی نسبت به شرکتهای فاقد کمبود نقدینگی نیز تفاوت معناداری دارند

لینک کمکی