بررسي وقش مياوجي اعتماد برود در رابطه بيه کيفيت ادراک شده خدمات و قصد رفتاري مورد مطالعه: رستوراوهاي زوجيره اي بوف در استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وقش مياوجي اعتماد برود در رابطه بيه کيفيت ادراک شده خدمات و قصد رفتاري مورد مطالعه: رستوراوهاي زوجيره اي بوف در استان تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی اعتمادبرند دررابطه بین کیفیت ادراک شده خدمات و قصد رفتاری درصنعت رستوران داری است باتوجه به اهمیت کیفیت ادراک شده خدمات اعتمادبرند و همچنین قصد رفتاری مشتریان این مقاله تلاش می کند به بررسی ابعادومولفه های موثربراعتماد برند و قصد رفتاری بپردازد جامعه اماری این پژوهش تمامی مشتریان رستورانهای زنجیره ای بوف د راستان تهران می باشند ابزار گرداوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود و باتوجه به نامحدود بودن جامعه اماری حجم نمونه 384 نفر محاسبه گردید یافته ها بیانگر آن است که کیفیت ادراک شده خدمات دررستورانهای زنجیره ای بوف دراستان تهران تنها براعتماد برند تاثیر مثبت و معناداری داشته و برقصد رفتاری تاثیری نداشته است

لینک کمکی