بررسيتاثير سيستم اطلاعاتي حسابداري بر فرآيند تصميم گيري مديران ( مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسيتاثير سيستم اطلاعاتي حسابداري بر فرآيند تصميم گيري مديران ( مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین سیستم هایی که امروزه در سازمانهای پویا، موثر در تصمیمات می باشد، سیستم اطلاعات حسابداری است. سیستم اطلاعات حسابداری از جمله سیستم های اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت بوده که وظیفه آن تامین نیازهای اطلاعاتیمدیران بر مبنای اطلاعات صحیح، بموقع، جامع و قابل اتکا می باشد. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است تاثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت ملی حفاری مورد ارزیابی قرار گیرد. نمونه تحقیق شامل 52 پرسشنامه دریافت شده از مدیران شرکت ملی حفاری ایران است. این تحقیق ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. برایگردآوری داده های این پژوهش از 16 پرسش در قالب پرسشنامه استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که مدیران شرکت ملی حفاری ایران از گزارش های سیستم اطلاعات حسابداری استفاده می کنند، سیستم اطلاعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری های مالی مدیران تاثیر گذار بوده و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران را فراهم می نماید

لینک کمکی