بررسينقشبخشخصوصيدر ايران به منظور جلوگيري و مبارزه با شيوه هاي افزايشفساد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسينقشبخشخصوصيدر ايران به منظور جلوگيري و مبارزه با شيوه هاي افزايشفساد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی نقش بخش خصوصی در ایران به منظور جلوگیری و مبارزه با شیوه های افزایش فساد است. ریشه کن کردن فساد نه تنها مشکل دولت است بلکه می تواند تنها با مقررات دولتی قابل حل باشد اما خش خصوصی نیز باید در این مسائل درگیر باشد. در این مقاله قوانین ایران در ریشه کن کردن فساد بررسی می شود و به آنالیز نقش مهم بخش خصوصی که باید ایجاد شود می پردازد. نقش بخش خصوصی در سیستممالی می تواند به عنوان یک سیاست غیر کیفری مشاهده شود که تاثیر زیادی به عنوان یک روش پیشگیری برای مبارزه با جرایم اقتصادی مانند فساد دارد. یک چشم انداز جدید برای ساخت، متعادل و یکپارچه کردن نقشبخش خصوصی مورد نیاز است.از یک دید جدید مبارزه با فساد، قوانین ایران در ریشه کن سازی فساد به پرورش نقش بخش خصوصی در ترویج صداقت و مدیریت خوب شرکتی پرداخته است.این مقاله می تواند یک منبع برای کشف ریشه کن کردن فساد بر اساس دیدگاه های ایران باشد.این مقاله برای کمک به بخش خصوصی برای جلوگیری از فساد و شیوه های رشوه خواری که امروزه زیاد شده است ارائه شده است.

لینک کمکی