پيش بيني روند تقاضاي آبزيان پرورشي در کشور با رويکرد توسعه فضاي کسب و کار ( به کمک رهيافت هاي سري زماني و رگرسيون )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن پيش بيني روند تقاضاي آبزيان پرورشي در کشور با رويکرد توسعه فضاي کسب و کار ( به کمک رهيافت هاي سري زماني و رگرسيون ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات مهم در تنظیم بازار عدم پیش بینی مناسب تقاضاهای آتی بازار است که باعث میشود تولید کنندگان ، کارآفرینان و همچنین دولت نتوانند سیاست مناسبی را برای کنترل نوسانات بازار اتخاذ کنند .براین اساس، پیش بینی میزان تقاضای محصول در نظیم بازار و توسعه فضای کسب و کار اهمیت ویژه ای دارد .اما نکته مهمتر در این راه اتخاذ روش مناسب برای پیش بینی است که میتواندپشتوانه ای مناسب در اعمال تصمیم بهینه برای مدیران ، تصمیم گیرندگان و کارآفرینان در توسعه فضای کسب و کار اینبخش باشد.ازین رو، در این مقاله علاوه بر بررسی کیفی میزان تقاضای آتی در بازار مصرف داخلی آبزیان پرورشی از روشهای سریزمانی و رگرسیون برای پیش بینی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد نتایج حاصل از روش سری زمانی به واقعیت های بازار نزدیکتر بوده و میتواند سیاست گزاران ،کارآفرینان و فعالان این بازار را در اتخاذ تصمیم های مناسب و همچنین توسعه فضای کسب و کار یاری رساند

لینک کمکی